Vi tæller ned til Health & Rehab Scandinavia 2021

  • DAGE
  • TIMER
  • MIN
logo

Seminar om indkøb og specialtilpasning af hjælpemidler 2018

Kl. 13:00 – 15:30
Sted: Hal C1, lokale C1-M5
Arr.: Socialstyrelsen

Seminar om indkøb og specialtilpasning af hjælpemidler 2018

Seminaret sætter fokus på indkøb og kvalitet af hjælpemidler i Danmark og henvender sig til alle interessenterne på området, dvs. indkøbere, terapeuter, personale på hjælpemiddeldepoter, leverandører og brugerrepræsentanter m.fl. På seminaret præsenteres udfordringer og erfaringer med udbud set fra flere interessenters side og Statens og Kommunernes Indkøbsservice fortæller om deres kommende indkøbsaftaler for genbrugshjælpemidler.

Lægemiddelstyrelsen præsenterer deres seneste vejledning om specialtilpasning af hjælpemidler og udstyr efter mål. Og til sidst vil Socialstyrelsen fortælle om nyheder vedrørende indkøbsskabeloner og produktvejledninger på Hjælpemiddelbasen.

Seminaret er arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med Dansk Rehab Gruppe.

Der er ingen deltagergebyr og tilmelding er ikke nødvendig, men vil lette vor planlægning. Tilmeld dig her 

Greta Olsson og Mary Petersen, Socialstyrelsen

13.00 Velkomst v/ Greta Olsson, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.05 Erfaringer med udbud set med leverandørernes øjne
v/ Liv-Janne Fiksdal Hansen, adm. direktør, KR

Oplægget handler blandt andet om de udfordringer og erfaringer, danske leverandører oplever ved udbud på hjælpemiddelområdet.       

13:30 SKI’s planer for indkøbsaftaler for genbrugshjælpemidler
v/ Kenneth Qvistgaard, udbudskonsulent, SKI

Oplægget belyser planen for, arbejdet med og status for de planlagte nationale indkøbsaftaler for genbrugshjælpemidler.

13:50 Fra soldaterveteraner til bordtennis til rådhussalen – udbud af genbrugshjælpemidler
v/ Dorthe Friis-Vigh, indkøbschef, Gentofte Kommune

Oplægget gennemgår indkøbsfællesskabet Spar 5s erfaringer med at gennemføre udbud af genbrugshjælpemidler – herunder hvilke udfordringer man kan støde på i forhold til den traditionelle udbudsværktøjskasse. Spar 5 har gennemført udbud af genbrugshjælpemidler fem gange.

14.10
Brugerinddragelse ved udarbejdelse af udbud
v/ Susanne Olsen, landsformand og Katrine Ibsen Larsen, projektkoordinator, Dansk Handicap Forbund

Oplægget tager udgangspunkt i modellen for brugerinddragelse, som DH og KL har udarbejdet og vil have fokus på, hvilke forventninger der er til god brugerinddragelse, og hvordan det rent praktisk foregår i kommunerne?

14:30
Vejledning om specialtilpasning af hjælpemidler og udstyr efter mål

v/ Katrine Hagen Lema, akademisk sagsbehandler, Enheden for lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr, Lægemiddelstyrelsen 

Oplægget handler om Lægemiddelstyrelsens seneste vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af hjælpemidler og fremstilling af ”udstyr efter mål”. I oplægget vil der være en gennemgang af regelsættet, procedurerne og opmærksomhedspunkter målrettet mod de fagpersoner, der arbejder med visitering og tilpasning af hjælpemidler.

15:00
Socialstyrelsens indkøbsskabeloner og produktvejledninger

v/ Greta Olsson og Mary Petersen, konsulenter, Socialstyrelsen

En kort gennemgang af nyheder om indkøbsskabeloner og produktvejledninger på Hjælpemiddelbasen.

15.20
Opsamling og afslutning
v/ Greta Olsson, specialkonsulent, Socialstyrelsen

15.30
Seminaret slutter

Health & Rehab Scandinavia

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10E
5230 Odense M
__________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@health-rehab.com

Åbningstider

16. - 18. november 2021
Tirsdag - onsdag kl. 9:00 - 17:00, torsdag kl. 9:00 - 15:00

Find Bella Center

Tilmeld nyhedsbrev